Sklerozan Adenozis Nedir?

Sklerozan Adenozis Nedir?

 

Sklerozan Adenozis, normal yaşlanma süreci sonucunda ortaya çıkabilen -benign- iyi huylu bir meme hastalığıdır. Memeler, bez, lifli ve yağlı dokularla çevrili lobüller (süt üreten bezler) ve kanallardan (meme ucuna süt taşıyan tüpler) oluşur. Sklerozan adenoz, göğüs lobüllerinde ekstra doku büyümesidir.

Sklerozan adenozis, radyal skar / kompleks sklerozan lezyon gibi memenin en yaygın sklerozan lezyon tiplerindendir. Sklerozan Adenoz, meme içinde fokal (belli bir bölgede) olabileceği gibi birden fazla, küçük, sert, yumuşak nodüller, fibröz doku olarak da gözlenebilir. Meme destek dokusunda artış ile birlikte memede hassasiyet ve sertleşme ile kendini gösteren bir hastalıktır, sıklıkla meme ağrısına sebep olur. 30’lu veya 40’lı yaşlarındaki kadınlarda daha yaygındır, ancak her yaşta ortaya çıkabilir.

Bu durum için agregat adenoz, tümöral adenoz veya adenosis tümörü dahil olmak üzere birçok başka tıbbi terim kullanılabilmektedir. Bu terimlerden bazıları tümör terimini içerse de, sklerozan adenosiz meme kanseri değildir.

Meme MRG’de malign lezyonu (kötü huylu-kanser dokusu) taklit eden sklerozan adenoz

Sklerozan adenozu olan birçok kadın, adet döngüsü ile bağlantılı olma eğiliminde olan, tekrarlayan ağrı yaşar.

Sklerozan Adenozis Teşhisi

Birçok genişlemiş lobül birbirine yakınsa, yumru olarak hissedilecek kadar büyük olabilirler. Bu gibi durumlarda, yumrunun adenoz mu yoksa meme kanseri mi olduğunu söylemek için meme muayenesi yeterli olmayabilir.

Sklerozan adenozis çoğu durumda rutin mamogramlar sırasında veya meme ameliyatı sonrasında tespit edilir. Görüntüleme yoluyla elde edilen teşhisi meme kanserinden ayırt etmek zor olduğunda doğrulamak için biyopsi gerekebilir.

Sklerozan adenoz, fokal veya yaygın bir lezyon olarak görünebilir. Vakaların % 80’inde fiziksel olarak ele gelmez, ancak bazı durumlarda cilt reaksiyonuna neden olabilir.

Sklerozan Adenozis Tedavisi – Sklerozan Adenozis Ameliyatı

Rahatsız edici semptomlara neden olmadıkça adenozun genellikle tedavi edilmesi gerekmez.

Sklerozan Adenozis ve Meme Kanseri Riski

Sklerozan adenozis, pre-malign (kanser öncüsü) bir lezyon kabul edilmese de sonraki dönemlerde gelişebilecek bir meme kanseri için bağımsız risk faktörü olarak görülmelidir. Yapılan çalışmalar sklerozan adenozis olan kadınlarda meme kanseri riskinin 1,5-2 kat daha yüksek olduğunu göstermektedir.

Meme kanseri  kadınlarda en sık görülen  kanser türü olduğundan meme sağlığına  duyarlı olmak önemlidir.