Covid-19 Antikor Testleri

Covid-19 Antikor Testleri

 

Pandemi sürecinin başlangıcından beri SARS CoV 2 (COVİD-19) antikor ve antijen testleri sadece ameliyatlara girecek olan hastalara ve virüs bulaştığı tespit edilenler ile teması olan kişilere yapılabilmekteydi.

Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanlığı’nın verdiği izinle artık özel sağlık kurumlarında da ameliyat, işlem ve girişim planlanmayan sağlıklı erişkinler de daha önce bu virüsle karşılaşıp karşılaşmadıklarını öğrenmek için antikor testi yaptırabilecekler.

Hastanemiz, COVID 19 için standart Hızlı Antikor Testleri (Kart test) ve kart testlerden daha yüksek güvenilirlik ve özgüllük ile sonuç veren ELISA Antikor Tarama Testinin yapıldığı sınırlı sayıda merkezden biridir.

Hastanemizde yapılan Covid-19 antikor testleri Sağlık Bakanlığı onaylı testlerdir.

Detaylı bilgi için:
0216 339 57 57 Dahili: 1123
Esra İLBAŞ

Hızlı Antikor Testleri (Çubuk/Kaset Testler)

SARS CoV-2’ye karşı oluşmuş antikorları herhangi bir cihaza gerek kalmadan saptayan, genellikle çubuk/kaset formatında, kısa süre içerisinde (genellikle 15 dakikadan kısa) saptayan testlerdir. Bunlar genelde miktar tayini yapmamakta, POZİTİF veya NEGATİF olarak sonuç vermektedirler.

 

Genelde, tarama amaçlı olarak çoğunlukla bu testler kullanılmaktadır. Ancak şu an için duyarlılık ve özgüllükleri düşüktür ve negatif test sonuçları hastalığı dışlatmaz.

 

Serolojik Antikor Testleri (ELISA Testleri)

Serolojik testler COVID-19 sırasında kişide virüse karşı oluşan antikor cevabını (IgM ve IgG antikorlarını) araştırmak için yapılan testlerdir.

Dünya Sağlık Örgütünün yaptığı Covid-19 antikor testleri duyarlılık karşılaştırmasında, en yüksek duyarlılığı ortaya koyan testler, farklı markalardaki ELISA testleri olmuştur.

ELISA yöntemiyle Kovid-19 antikor testleri, her laboratuvarda yapılmamaktadır. Bu testler için ELISA cihazları bulunması gerekmektedir. Ayrıca, çalışma ve değerlendirme prosedürü uzmanlık gerektirmektedir. Bu nedenle, ileri altyapısı bulunan laboratuvarlarda yapılmaktadır.

Covid-19 ELISA testlerinin duyarlılığı (sensitivite) %98 olarak bildirilmektedir.

Serolojik total antikor testlerinde duyarlılık ve özgüllük oranları:

Anti- SARS-CoV-2 Total Antikor     0-6 gün 7-13 gün ≥14 gün
Duyarlılık (Sensitivite)
(Yalancı negatiflik vermeme oranı)
%60,2 %85,3 %100
Özgüllük (Spesisifite)
(Yalancı pozitiflik vermeme oranı)
%99,8

Antikor testi neden önemlidir?
Antikor testleri, kişinin daha önce enfeksiyon geçirip geçirmediğini ve virüse karşı bağışıklık kazanıp kazanmadığını tespit etmeye ya da virüsü fark etmeden taşıyabilen ve yayılmasına neden olan hastaların tespitine yöneliktir. Antikor testleri kişinin test yapıldığı anda hasta olup olmadığına dair bilgi vermez.

Antikor testleri ayrıca SARS-CoV-2 hakkında aşağıdaki gibi bazı temel soruların cevaplanmasına ve önleyici stratejilerin belirlenmesine yardımcı olabilir:

  • Toplumda virüs bulaşan kişi sayısını saptamada,
  • Hastalığa yakalandığını fark etmeden yayılmasına neden olan kişileri tespit etmede,
  • Hastalığın yayılmasını yavaşlatmak için alınan önlemlerin etkinliğinin değerlendirilmesinde,
  • Enfekte olan çalışanların bağışıklık düzeylerini belirleyerek, güvenli işe dönüş zamanının saptanmasında,
  • Bağışıklığı olan bireylerin, şartları sağlamaları durumunda yakınları ya da ihtiyacı olan ağır hastalar için plazma vererek tedavilerine katkıda bulunmalarında.

Antikor nedir?

İnsan vücudu birçok enfeksiyona karşı yanıt olarak antikor oluşturur. Bu antikorlar immunoglobulinler adı verilen proteinlerdir. Antikorlar enfeksiyondan sonra test edilen kişilerin kanında bulunabilir ve insanların enfeksiyona karşı bağışıklık cevabını gösterir.

Antikor testleri enfeksiyonlara yanıt olarak oluşturulan immunglobulinlerin IgG, IgA, IgM analizidir. Antikor test sonuçları özellikle az veya hiç belirti vermeden atlatılmış enfeksiyonların tespiti açısından da önemlidir.

COVID-19 Enfeksiyonu için hangi antikorlara bakılır?

Covid-19 Enfeksiyonunda oluşan antikorları tespit etmek için testler geliştirildi. Çeşitli analiz yöntemleri ile farklı antikor tipleri IgG, IgM ve IgA analiz edilebilmektedir.

Anti-COVID-19 IgM ve IgA Antikor pozitifliği ne anlama gelir?

Corona Virus enfeksiyonuna karşı oluşan IgA ve IgM antikorlarını saptayan serolojik testten elde edilen pozitif sonuç yakın zamanda kişinin virüs ile karşılaşmış olunduğunu gösterir. Ancak enfekte hastalarda virüse cevap olarak henüz antikor gelişmediği durumlarda negatif test sonucu elde edilebilir.

COVID-19 IgG Antikor pozitifliği ne anlama gelir?

IgG antikorlarının pozitif saptanması COVID-19 enfeksiyonuna maruz kalınmış olduğunu gösterir. IgG antikorunun pozitif seviyelere ulaşması genellikle bulgular başladıktan en az 10 gün sonrası gerçekleşir. IgG Antikoru pozitif olarak saptanan bir kişinin Coronavirüs enfeksiyona karşı bağışıklık sisteminin yanıt verdiği anlaşılmaktadır.

Covid-19 antikorları nasıl tespit edilir?

Covid-19 antikorlarının tespit edildiği hızlı kart testlerinin doğruluğu ve güvenilirliğinin düşük olduğu yönünde tartışmalar vardır. Yeni geliştirilen ELISA yöntemleri ile %99,86 oranında doğrulukla IgG antikor düzeylerinin tespit edilmesi mümkün olmuştur.

Corona Virus enfeksiyon bulgularının başlangıç tarihinden itibaren 10-14 gün içerisinde IgG antikor düzeyleri yükselmeye başlar ve devam eder.

Covid-19 antikor testleri nasıl değerlendirilmelidir?

Antikor testleri, Corona virüsüne maruz kalmış ve bağışıklık yanıtı geliştirmiş olabilecek kişileri tanımlamada, COVID-19 ile mücadelede kritik bir rolü olduğu düşünülmektedir.

IgG Antikoru pozitif saptanmış bireylerin, Covid-19 enfeksiyonunu geçirmiş olduklarını gösteren çok önemli bir parametredir. Özellikle hastalığı belirtisiz olarak geçirmiş kişilerin belirlenmesi için tek yöntemdir.

Bireylerin iş hayatına ve normal yaşamlarına dönmeleri için antikor testleri “bağışıklık pasaportu” olarak önem kazanmaktır.