NB Kadıköy Hastanesi; Türk Diyabet Cemiyeti ile Türk Diyabet ve Obezite Vakfı’nın hastanesi olarak kâr amacı gütmeyen, topluma sağlık hizmeti sunma misyonu ile kurulmuştur.
Hastanemize 1955 yılından bugüne Türk Diyabet Cemiyeti ve Türk Diyabet ve Obezite Vakfı’nın hizmet bayrağını taşıyan, ülkemizde Diyabet ve Obezite tedavisinde modern tıbbın yerleşmesi için büyük çaba harcamış olan hocalarımızdan Prof. Dr. Nazif Bağrıaçık’ın ismi verilmiştir.
Türk Diyabet Cemiyeti'nin 62 yıllık insan sağlığının korunmasına hizmet yolculuğunda; NB Kadıköy Hastanesi  tıp bilimine evrensel düzeyde katkı sağlamak vizyonuyla hizmet sunmaktadır.

İstanbul’un iş ve yerleşim merkezi olan Kadıköy’de, genel sağlık hizmeti sunmaktadır. Hastanemiz, insan hayatında çok önemli sonuçlar doğuran kronik hastalıkların başında gelen Diyabet ve Obezite’nin tanı ve tedavisinde uzmanlaşmıştır.

Nitelikli hekimlik uygulamalarının yanı sıra, modern tıp teknolojisi ve bakım hizmetlerinin bilgi, beceri, uzmanlık ve şefkat duygusuyla sunulduğu hemşirelik hizmetleri, sağlık profesyonelleri ile butik  hizmet anlayışını benimsemiştir. Hastalarımızın konforuna yönelik modern hastane mimarisi ile, hastalarımızın hastane atmosferinden kendilerini evlerinde gibi hissedecekleri uzak bir ortamı, uluslararası kalite standartlarındaki ve hasta güvenliği unsurlarıyla birleştirmektedir. Acil ve planlı cerrahi girişimleri, açık ve Laparoskopik yöntemlerle yapabilecek donanıma sahip ameliyathanelerimiz, 1.Düzey Genel Yoğun Bakım  Ünitemiz ve tecrübeli Anestezi ekibimizin desteğinde 7 gün 24 saat hizmet vermektedir.

Genel Cerrahi’de tüm minimal invaziv ameliyatlar Laparokopi tekniği ile yapılabilmekte, Beyin ve Sinir Cerrahisi, Obezite Cerrahisi, Plastik Estetik ve Rekonstrüktif Cerrahiler, El ve Mikrocerrahiler, Ortopedi ve Travmatoloji alanındaki tüm Artroskopik ameliyatlar gerçekleştirilebilmektedir.  Göz Lazer Ameliyatları, Plastik ve Estetik Cerrahi Kulak Burun Boğaz, Üroloji hastanemizde başarıyla gerçekleştirilen diğer ameliyat gruplarıdır. Laboratuvarımızda kullanılmakta olan ileri teknolojiye sahip cihazlar ile, çok sayıda test, aynı anda çalışılabilmekte, doğru ve hızlı bir şekilde sonuçlandırılarak doktorlarımıza sunulmaktadır. Tüm radyolojik incelemeler PACS sistemine  aktarılarak poliklinikler, hasta odaları ve hatta evden internet üzerinden, sonuçlara hızlı bir şekilde ulaşılabilmektedir.

Diyabet Hastalığı’nın organlar üzerinde yarattığı komplikasyonlar; multidisipliner hizmet anlayışı ile Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bölümü ile İç Hastalıkları Bölümlerinin koordinasyonunda; Nöroloji, Göz, Diyabetik Ayak ve Yara Bakım Birimi, Kalp ve Damar Hastalıkları, Obezite Cerrahisi, Beslenme ve Diyet Bölümleri’nin hastaya ortak yaklaşımı ile hastanemizde takip ve tedavi edilmektedir. Diyabet teşhisi koyulan hastalarımızın, aile bireyleriyle birlikte tedavi sürecine uyum sağlamaları ve hastalıkla başa çıkma yeteneğini kazanabilmeleri için, bu alanda özel eğitim alarak yetişmiş olan Diyabet Hemşiremiz tarafından bilinçlendirme eğitimleri verilmektedir. Türkiye’de çok az sayıdaki sağlık kurumunda rastlanan Diyabetik Ayak ve Yara Bakım Birimi bünyesinde, ozon tedavisi, girişimsel radyoloji, ultrasonik tedavi, kök hücre uygulamaları gibi önemli tedavi yöntemleri sunulmaktadır.

Hastanemiz T.C. Sağlık Bakanlığı (SHKS) kalite standartlarını tüm organizasyonel süreçlerinde benimseyerek, hasta bakımında en üst düzeyde performans elde edilmesi, başta hasta güvenliği olmak üzere, yüksek hasta bakım kalitesinin sağlanmasına özel önem vermektedir.

Toplumda nadir görülen hastalıkların, zorlu tedavilerinden başlayarak, yaşamın en kritik anlarında, hayat kurtarıcı tıbbi müdahalelere kadar, yetişkin ve çocuk hastalarımıza, her türlü tanı ve tedavi hizmeti NB Kadıköy Hastanemizin sağlık profesyonelleri ve akademik hekim kadrosu tarafından başarıyla sunulmaktadır.

Misyonumuz

 • Hastalarımıza kaliteli, güvenilir, süreklilik içeren bir yaklaşımla bütünlüklü tedavi ve bakım hizmeti sunmak
 • Tıbbi ve idari birimlerle hasta tedavi, bakım ve memnuniyetini her şeyin üstünde kılmak ve sürekli geliştirmek
 • Hasta beklenti ve haklarını sürekli öncelemek
 • Yasalara ve meslek etiğine bağlı çalışmak, hasta gizliliğine tavizsiz önem vermek
 • Diyabet ve obezite ile ilgili farkındalık artırma çalışmaları yapmak, korunma ve tedavisini sağlamak, bu konularda kurucumuz olan Türk Diyabet Cemiyeti ve Türk Diyabet ve Obezite Vakfı başta olmak üzere diğer sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapmak
 • Diyabet ve obezite konusunda araştırma ve çalışmaları desteklemek
 • Diyabet ve obezite konusunda doktor, uzman, hemşire, laborant, diyetisyenlere yönelik meslek içi eğitimler düzenlemek, bu hizmetin ülke düzeyinde yaygınlaşmasına öncülük etmek
 • Halk sağlığını korumak ve tedavi etmek için hastane, dispanser ve laboratuvarlar açmak, aynı gaye için kurulmuş olan diğer kuruluşlarla işbirliği yapmak ve onları desteklemek
 • İmkânları kısıtlı hastalar için verilecek sağlık hizmetlerini ulaşılabilir kılmak

Vizyonumuz

 • Başta diyabet olmak üzere, uzmanlaştığımız sağlık hizmetlerinde tıbbi ve teknolojik gelişmenin takipçisi olmak, topluma kaliteli sağlık hizmeti vermek ve bu hizmetlerimizle ilgili bilgi ve tecrübe birikimimizi diğer sağlık kuruluşlarıyla paylaşmak
 • Geçmişten bugüne birikimiyle diyabet ve bağlı hastalıklarda öncü rol üstlenen güvenilir sağlık merkezi olmak
 • Diyabet ve obezitenin önlenmesinde verilen mücadeleyi desteklemek, bilimin ve geçmiş deneyimlerimizin ışığında diyabet artışını ve yaygınlaşmasını en aza indirmiş sağlıklı bir toplumun oluşumuna katkı sağlamak