40 Yaş Üstü Kadın Check-Up
Dahiliye Muayene
Genel Cerrahi Muayene
Göz Muayene
EKG
Akciğer Grafisi PA.
Tüm Batın Ultrason
Meme USG veya Mamografi
Glukoz (Açlık şekeri)
Kolesterol
Trigliserit
HDL – Kolesterol
LDL – Kolesterol
Alanin Amino Transferaz (ALT)
Aspartar Amino Transferaz (AST)
Alkalen Fosfataz (ALP)
Kreatinin
Ürik Asit
TSH
Anti – HIV
Anti – HCV
HBSAG
Anti – HBS
Kan Sayımı
Sedimentasyon
C Reaktif Protein (CRP)
İdrar Tahlili
Gaita Gizli Kan
Vitamin B12

40 Yaş Üstü Erkek Check-Up
Dahiliye Muayene
Üroloji Muayene
Göz Muayene
EKG
Akciğer Grafisi PA.
Tüm Batın Ultrason
Glukoz (Açlık şekeri)
Kolesterol
Trigliserit
HDL – Kolesterol
LDL – Kolesterol
Alanin Amino Transferaz (ALT)
Aspartar Amino Transferaz (AST)
Alkalen Fosfataz (ALP)
Kreatinin
Ürik Asit
TSH
Anti – HIV
Anti – HCV
HBSAG
Anti – HBS
Kan Sayımı
Sedimentasyon
C Reaktif Protein (CRP)
İdrar Tahlili
Gaita Gizli Kan
Prostat Spesifik Antijen (PSA)
Vitamin B12

Obezite Panel Tarama Check-Up
Dahiliye Muayene
EKG
Akciğer Grafisi PA.
Tüm Batın Ultrason
Glukoz (Açlık şekeri)
Kolesterol
Trigliserit
HDL – Kolesterol
LDL – Kolesterol
Alanin Amino Transferaz (ALT)
Kortizol
Kreatinin
Ürik Asit
TSH
İnsülin (Açlık)
HOMA-IR (İnsülin Direnci)
Kan Sayımı
C Reaktif Protein (CRP)
İdrar Tahlili

Hipertansiyon Komplikasyonları Tarama
Dahiliye Muayene
Hs-CRP
Homosistein
24 Saatlik Tansiyon Holter
EKG
Karotis Doppler
LDL – Kolesterol
Trigliserit
İdrar Tahlili
Sodyum
Potasyum
Kreatinin
Ürik Asit
Glukoz (Açlık şekeri)

Diyabet Komplikasyonları Tarama Check-Up
Dahiliye Muayene
Göz Muayene
Podoloji Muayene
Glukoz (Açlık şekeri)
HbA1C
LDL – Kolesterol
Trigliserit
Alanin Amino Transferaz (ALT)
Mikroalbumin (Spot idrar)
İdrar Tahlili
Kreatinin
Karotis Doppler
EKG

Diyabet Hastaları İçin Rutin Takip
Dahiliye Muayene
Glukoz (Açlık şekeri
HbA1C
İdrarda Şeker Profili
LDL – Kolesterol
Trigliserit
Alanin Amino Transferaz (ALT)
Mikroalbumin (Spot idrar)

Kışa Hazırım Check-Up
Check-up Muayene
EKG
Glikoz (Açlık)
Total Kolesterol
Trigliserit
HDL – Kolesterol
LDL – Kolesterol
Alanin Amino Transferaz, ALT
Aspartar Amino Transferaz, AST
Üre
Kreatinin
Ürik Asit
TSH
Kan Sayımı
Sedimentasyon
C Reaktif Protein (CRP)
Vitamin B12
Vitamin D
Ferritin
İdrar Tahlili