KARIN DUVARI FITIKLARI

Fıtık (Latince’den gelen ve yaygın kabul gören terim: herni) karın ön veya arka duvarının yapısal olarak güçsüz (gevşek) noktalarından karın organlarının önünde periton (karın iç zarı) zarını iterek ciltaltına doğru kese oluşturarak çıkmasıdır. Fıtıklar genellikle belli yerlerde çıkıp bilinen klinik seyre sahip olurlar; ancak bazen kişisel özellikler nedeni ile (kalıtımsal anomaliler, aşırı zayıflık vs.) standart olmayan yerlerde görülebilir.

En sık fıtık çıkan yerleri kasık, göbek, orta hat, ameliyat yerleridir. Çok seyrek olmakla birlikte karın ön duvarı semilunar hattan çıkan Spigelian herni ve beldeki Petit üçgeninden (bel fıtığı ile karıştırılmamalı) çıkan Petit fıtığı görülebilir.

Fıtıklara yönelik yapılan cerrahi müdahalelerin ana prensibi gerginliksiz onarımdır. Bu yöntemlerin temelinde Lichtenstein tekniği yatmaktadır. Bu teknikte fıtık bölgesi onarılırken sentetik polimerik maddeden yapılan yamalar kullanılmaktadır. Hem açık hem de laparoskopik (kapalı) cerrahide yamalar kullanılır.

Kliniğimizde kapalı ve / veya açık onarılan fıtık türleri:

  • Göbek Fıtığı
  • Ventral fıtıklar (karın orta hat fıtıkları)
  • Diastazis rekti (diastasis recti) olarak bilinen karın orta hattaki bağ dokusunun ileri derece gevşemesi ve onunla birlikte saptanabilen ventral fıtıklar
  • Ameliyat Yeri Fıtığı – insizyonel herni
  • Kasık Fıtıkları
  • Spigelian fıtık
  • Petit fıtığı