Karaciğer, safra yolları ve pankreas cerrahisi (hepatopankreatikobiliyer cerrahi)

 

  • Karaciğer Kistleri
  • Karaciğer Tümörleri
  • Safra Kesesi ve Safra Yolları Hastalıkları (Taş, Kist ve Tümör)
  • Pankreatitler ve psödokistler
  • Pankreasın Kistik Hastalıkları ve Pankreas Kanserleri