NB Kadıköy Hastanesi – Üroloji Bölümümüzde; hastayı iyi tanıyarak ve gerekli tedaviyi sağlayarak, modern ve etik tıbbın hizmetlerini sunma gayreti içerisindeyiz.

Üroloji Nedir?

Üroloji; erkekleri, kadınları ve çocukları ilgilendiren bir tıp bilimi dalıdır.

Hizmetlerimiz

 • Üriner Taş hastalıkları, Prostat hastalıklarında gereken tüm tanı ve tedavi alternatiflerinin yanı sıra, anestezi altında Prostat Biyopsileri yapmaktayız.
 • Üroonkolojik yaklaşım gereken hastalarımızın ihtiyaçlarını, uzman ve akademik kadrolarımızca karşılamaktayız.
 • Erkek İnfertilitesi, Kadın Ürolojisi (Sıkışma, İdrar İnkontinansı) ve Çocuk Ürolojisi alanında etkin tedavileri uygulamaktayız.
 • Erkek Cinsel Fonksiyon Bozukluğu teşhis ve tedavilerinde güncel yaklaşımda bulunan hastanemizde, Penil Doppler USG ve ESWT yapmaktayız.

En Sık Karşılaşılan Ürolojik Problemler;

 • İdrar Yolu Enfeksiyonu,
 • Prostat Büyümesi ve Kanseri,
 • Böbrek ve İdrar Yolları Taşları,
 • Doğumsal İdrar Yolu Tıkanıklıkları,
 • Çocuk İdrar Yolları Hastalıkları ve Sünnet,
 • Böbrek ve İdrar Kesesi Kanserleri,
 • Sertleşme Sorunları,
 • Kadın ve Erkeklerde İdrar Kaçırma ve Mesane Sarkmaları

İDRAR YOLU ENFEKSİYONU

İdrar yolu enfeksiyonu, kadınlarda erkeklerde olduğundan çok daha sık görülür. Her iki kadından biri hayatının bir döneminde en az bir defa idrar yolu enfeksiyonu geçirir.

İdrar Yolu Enfeksiyonu Tedavisi

Komplike olmayan vakalarda idrar yolu enfeksiyonu, kısa süreli bir antibiyotik kullanımıyla kolayca tedavi edilebilir.
Komplike vakalarda ise; daha uzun süreli veya intravenöz antibiyotik kullanımı gerekebilir ve eğer iki – üç gün içerisinde belirtilerde iyileşme görülmezse daha ileri tanı testleri gereklidir.

PROSTAT

Prostat Nedir?

Erkek Ürogenital Sisteminde, mesanenin çıkışında idrar kanalını saran ve meninin akışkanlığını sağlayan salgı bezidir.

PROSTAT BÜYÜMESİ

Prostat Büyümesi, bu bezin aynı doku yapısında büyüyüp, kanala darlık yaratması ile oluşmaktadır.

Prostat Büyümesi hastalığı iyi huylu olabileceği gibi, Prostat Kanserinin habercisi de olabilir.

 • İdrarın hemen gelmemesi,
 • İdrar akım hızının yavaşlaması,
 • İdrarı tutmakta zorlanma ya da sık idrar yapma isteği gibi şikayetler ile ortaya çıkan Prostat Büyümesi,

mutlaka bir üroloji uzmanı tarafından değerlendirilmelidir.

Prostat Büyümesi Nasıl Tedavi Edilir?

 • İlaç Tedavisi (tekli ya da kombine)
 • Cerrahi İşlem (TUR-P Bipolar, Monopolar) ile yapılmaktadır.

PROSTAT KANSERİ

Prostat Kanseri Nedir?

Erkeklerin Korkulu Rüyası Prostat Kanserinde Erken Teşhis İle Tedavi Mümkün!

Prostat Kanseri, salgıyı yapan hücrelerin anormal ve farklı doku gelişimi ile kendini göstermektedir. Prostat Kanseri erken dönemde teşhis edilmez ise, lenf ve kan damarı yoluyla çevre dokulara yayılır.

Prostat kanserleri erkeklerde en sık görülen kanser olup, erken devrede bulgu vermez. Bu yüzden 45 yaşın üzerinde her erkek yılda 1 kez PSA testi ve muayene ile kontrolden geçmelidir.

İdrar akımı zayıflaması özellikle 50 yaş üzerinde iyi huylu prostat büyümesinin göstergesidir. Mesane ve böbrekler zarar görmeden tıbbi veya cerrahi tedavi yapılmalıdır.

Prostat Kanseri Teşhisi Nasıl Konulur?

Prostat Kanseri ileri evrelere kadar belirti göstermeyebilir.

Genelde kandan bakılan PSA (Prostat Bezi Tarafından Salgılanan Hormon) testindeki yükselmeyle ya da Anormal Rektal Muayene ile birlikte yapılacak Prostat Biyopsisi ile tespit edilebilmektedir.

Prostat Biyopsisi olmadan kanser teşhisi konulamaz. Çünkü; prostatın enfeksiyonları ve aşırı büyüme durumları da PSA yüksekliği yapabilir.

Prostat Kanseri Nasıl Tedavi Edilir?

 • Aktif İzlem
 • Cerrahi Tedavi
 • Radyoterapi
 • Hormon Tedavisi
 • Kemoterapi işlemleri ile yapılmaktadır.

Prostat Kanseri ve kanserli olmayan Prostat Büyümesinin en yaygın belirtileri şunlardır :

 • İdrara çıkmada zorluk
 • Geceleri daha sık idrara çıkmak
 • İdrara çıkarken ağrı
 • Çok nadiren idrar ya da menide kan
 • Ani idrara gitme isteği

ÜRİNER SİSTEM TAŞ HASTALIĞI -Ürolityazis

Taş Hastalığı Nedir?

Coğrafi, genetik ve toplumumuzun beslenme alışkanlığı nedeniyle, üriner sistemde sık görülen bir hastalıktır.
Toplumda her on kişiden birinde, hayatının herhangi bir döneminde taş oluşur.
Erkekler kadınlardan 3 kat daha fazla sıklıkla taş oluşturur. Bu fark; yaşam tarzındaki ve diyetteki değişiklikler nedeniyle artık azalmaktadır.

Taş Nasıl Oluşur?

İdrarda bulunan elementlerin süzülmesindeki dengesizlik sonucu önce taş kristalleri oluşur.

 • Günlük alınan sıvı miktarının azalması,
 • Beslenme alışkanlıkları,
 • Genetik hastalıklar,
 • Doğumsal idrar yolu anomalileri
 • Hormonal dengesizlikler

Taş oluşum risklerini arttırır.

RENAL KOLİK

Renal Kolik Nedir?

“Renal Kolik” olarak bilinen şiddetli ağrı; taşın idrar yolunu tıkaması ile yan taraf ve kasıklarda hissedilmektedir. Renal Kolik’e bulantı, kusma, kanlı idrar, ağrılı idrar ve ateş eşlik edebilir.

Renal Kolik Nasıl Teşhis Edilir?

Hastalarda ultrason, röntgen veya tomografi ile taşın varlığı, tıkanıklık yapıp yapmadığı, tıkanık varsa derecesi ve seviyesi konulur.

Renal Kolik Tedavisi

Ağrıyı geçirecek ilaç ve serum tedavileri uygulanır.

İDRAR KAÇIRMA

İdrar Kaçırma (Stres ve Sıkışma İnkontinansı), İnterstisyel Sistit gibi birçok hastalık; özellikle kadınları olmak üzere, pek çok kişinin hayat kalitesini etkilemektedir.

İdrar Kaçırma Tedavisi

TOT (Trans Obturator Tape) Tedavisi ile kadınlarda stres tip idrar kaçırmaya çözüm bulunmaya çalışılmaktadır.
Ayrıca Sistoskopi Girişimler ve ilaç tedavileri ile de bu rahatsızlıkların giderilmesine çaba gösterilmektedir.

DİYABET VE ÜROLOJİ

Diyabete Bağlı Sertleşme Sorununa, İlaçsız ve Yan Etkisiz Tedavi: ESWT!

Diyabete bağlı damar tahribatı fiziksel olarak cinsel fonksiyonlarda bozulmalara yol açabilir. Erkeklerde ereksiyonun gerçekleşmemesi, yaşam kalitesini olumsuz etkileyen önemli bir unsurdur.

ESWT (Düşük Yoğunluklu Şok Dalga) ile bu sorunun çözümü için Üroloji Bölümümüz hizmetinizdedir.

Şok Dalga -ESWT Tedavisi Nedir?

Şok Dalga Tedavisi, düşük akımlı şok dalgaları ile anestezi gerektirmeden kan damarlarının açıklığının artmasını ve yeni kan damarlarının oluşmasını sağlayarak penise kan akımını artırır. Yeni kan damarlarının oluşturulmasına ve aynı zamanda sertleşebilen dokunun gençleşmesine yol açmaktadır. Penise kan akımının artması ile birlikte daha güçlü, daha sert ve daha sürdürülebilir sertleşme oluşmaktadır.

Tıbbın birçok dalında kullanılan ESWT tedavisi, Ürolojide Erektil Disfonksiyon (Peniste Sertleşme Bozuklukları), Peyroni Hastalığı (Peniste Eğrilme ve Ağrılı Sertleşmeye Neden Olan Sert Plaklar), Kronik Prostatit tedavilerinde kullanılmaktadır.

Uygun hastalara yapıldığı takdirde Şok Dalga Tedavisi alan erkeklerin % 80’i, ilaçsız ilişkiye girebilmektedir. Yine tedaviyi alan tüm erkeklerin yaklaşık % 90’ı cinsel performansının olumlu yönde geliştiğini bildirmektedir.

Neden ESWT?

 • Kolay uygulanır,
 • Yan etkisi yoktur,
 • Ağrısızdır, anestezi gerekmez,
 • Cerrahi işlem yoktur,
 • Hastanede yatış gerektirmez.

SERTLEŞME SORUNU

Erkeklerde Sertleşme Sorunu (Erektil Disfonksiyon); cinsel ilişki için yeterli sertliği başlatamama, sağlayamama ve devam ettirememe durumudur.
Yeni tanı ve tedavi yöntemleri uygulanmaya başlanmıştır. Hastalar da bu sorun hakkında bilinçlenmektedirler.
Erkeklerin 40 yaşın altında kalıcı sertleşme problemi nadirdir. Bu oran yaşla giderek artar ve 70 yaşındaki erkeklerde %65 oranında sertleşme problemleri görülür.

 • Dengeli beslenme,
 • Egzersiz,
 • Ölçülü miktarda alkol,
 • Sigara içmemek,
 • Sağlıklı bir yaşam tarzı

Cinsel sağlığın korunmasına yardımcı olur.

Sertleşme Sorunu Sebepleri Nelerdir?

 • Şeker Hastalığı
 • Yüksek Tansiyon
 • Kalp Hastalıkları ve Yüksek Kolesterol Değerleri
 • Psikolojik Nedenler
 • Prostat Kanseri Ameliyatları

Diğer Hastalıklar

 • Böbrek Yetmezliği
 • Karaciğer Yetmezliği
 • Kronik Alkol Alımı
 • Nörolojik Hastalıklar (Omurilik Zedelenmesi, Multipl Skleroz vb.)

Sertleşme Sorunu Tedavisi

Ereksiyon Bozuklukları tedavi edilebilmektedir.

Uygulanabilecek tedavi yöntemlerinin sayısı giderek artmaktadır. Bunlar arasında çoğu erkek için hem etkin hem de kolayca uygulanabilecek yeni yöntemler de bulunmaktadır.

Erektil Disfonksiyon Teşhisi;

 • Doktorunuza vereceğiniz bilgiler,
 • Laboratuvar Testleri,
 • Penil Doppler Usg

ile kolayca yapılabilmektedir.

Günümüzde yaygın olarak kullanılan Ereksiyon Bozukluğunun tedavi yöntemleri :

 • Tablet İlaçlar,
 •  İğne Tedavisi,
 • Vakum Pompaları,
 • Penis Protezleri,
 • Şok Dalga Tedavisidir.