Hastanemiz radyoloji ünitesi iki kısımdan oluşmaktadır.

  • Diagnostik (Tanısal) Radyoloji
  • İnterventional (Girişimsel) Radyoloji

Diagnostik  (Tanısal ) Radyoloji Ünitesi

Diabet ve Obeziteyle ilgili hastalıkların tanısının en iyi bir şekilde tespit edilecek, yeni teknoloji 1.5 Tesla Manyetik rezonans inceleme , yeni jenerasyon Ultrasonografi, Renkli Doppler Ultrasonograf, Düşük dozda çekim yapabilen yeni jenerasyon Computerize  Tomografi, Digital Röntgen ve Mammografi cihazları mevcuttur. Aynı zamanda radyoloji ünitemiz genel hastalıklarla ilgili Dahiliye, Nöroloji, Ortopedi, Enfeksiyon hastalıkları, Göğüs Hastalıkları, Fizik Tedavi, kanser,  karaciğer hastalıkları (Hepatoloji), böbrek hastalıkları(Nefroloji), Gastroentoloji, Romatizmal hastalıklar (Romatoloji), Kalp hastalıkları (Kardiyoloji), hormonal hastalıklar, Kulak Burun Boğaz, Üroloji, Beyin ve Sinir Cerrahisi (Nöroşirurji), Göz, Göğüs kalp damar cerrahisi, Yüz-boyun Cerrahisi ilgili bütün bu dalların çoğu hastalıkların teşhisini koyabilecek kapasitededir.

Tanısal Radyoloji Ünitemizde; MR Anjiografi, CT Anjiografi , Cerebral CT Anjiografi, Alt ve üst ekstremitelerin CT Anjiografisi yapılabilmektedir.

Girişimsel Radyoloji Ünitemiz, Tüm Türkiye,  bölgedeki komşu ülkeler  ve Avrupa ülkelerine hizmet verebilmek için planlanmıştır.

Girişimsel Radyoloji Ünitesi

  • Damarsal olmayan (Non-Vasküler) girişimsel radyolojik işlemler
  • Vasküler radyolojik işlemler (planlama aşamasındadır).

Non-Vasküler Girişimsel Radyoloji Ünitemizde;

Ultrasonografi eşliğinde Tiroid biopsisi, Ultrasonografi eşliğinde meme biopsisi, CT Guided Akciğer biopsisi, CT guided karaciğer biopsisi, CT guided böbrek biopsisi, CT guided kemik biopsisi işlemleri yapılabilmektedir.

Ultrason ve CT guided abse drenajı işlemleri yapılabilmektedir.

Kanser ve Metastazlara yönelik, palyatif ve küretif  girişimsel radyolojik işlemler; karaciğer tümörlerinin, akciğer tümörlerinin, tiroid nodüllerinin ve meme tümörlerinin

  • radyofrekans ablasyonu,
  • microdalga ablasyonu,
  • krioablasyonu

yapılmaktadır.

Varis Tedavisi (Lazerle veya Radyofrekansla)

Hastanemizin radyoloji ünitesinde minimal invaziv ve yarı invaziv yöntemler kullanılarak hastalarımıza en az zarar maksimum fayda amaçlayarak en yeni tedavi yaklaşımları yapmak amaçlanmıştır.