Laboratuvarımızda hedefimiz; hasta olarak veya sağlığını korumak amacı ile hastanemize başvuran herkese, doğru verilerle düzenli ve hızlı bir hizmeti, kaliteden ödün vermeden, en yeni bilimsel çalışmaları esas alarak vermektir.

Laboratuvarımızda kullanılmakta olan ileri teknolojiye sahip cihazlar ile, çok sayıda test, aynı anda çalışılabilmekte, doğru ve hızlı bir şekilde sonuçlandırılarak doktorlarımıza sunulmaktadır. Tüm radyolojik incelemeler PACS sistemine  aktarılarak poliklinikler, hasta odaları ve hatta evden internet üzerinden, sonuçlara hızlı bir şekilde ulaşılabilmektedir.

Laboratuvarda Hangi Cihazlar Kullanılmaktadır?

Laboratuvarımız hastalıkların tanı, tedavi ve takibinde ihtiyaç duyulan sonuçları elde etmek için gelişmiş teknolojiye sahip cihazlar kullanmaktadır. Bu cihazların etkin ve doğru kullanımı için, günlük iki seviye iç kalite kontrol ve farklı periyodlarda dış kalite kontrol yapılmaktadır. İç Kalite Kontrolü olarak adlandırılan çalışmalar; deneyimli teknik elemanlarımızca her gün yapılıp, uzmanlarımız tarafından kontrol edilmektedir. Kalite çalışmalarımız gereği, laboratuvarımız INSTAND ve RIQAS Dış Kalite Programlarına da düzenli olarak katılmaktadır. Dış Kalite Programı çerçevesinde, düzenli olarak, bizim tarafımızdan bilinmeyen kodlanmış kan ve serum numuneleri gönderilerek sonuçlarımız denetlenmektedir.

Bu şekilde standardizasyonu sağlanmış verilerle laboratuvarımız, doktorlarımızın tanı ve tedavilerinde önemli ve güvenilir bir temel oluşturmaktadır.

Laboratuvar Sonuçları Ne Zaman Çıkar?

Standardize edilmiş gelişmiş teknolojiyi kullanmak bize güvenilirlik kadar hız da katmaktadır. Laboratuvarımıza başvuran herkesin (test parametrelerine bağlı olarak) aynı gün sonuçlarını alıp tekrar doktoru ile görüşerek hastanemizden ayrılması sağlanmaktadır.

Testlerin sonuçlanma zamanı, örnekler laboratuvara teslim alınınca verilen sonuç kartında bildirilmekte ve bu kartta yazılı olan Dosya No ile de sonuçlar web sitemizden takip edilebilmektedir.

Laboratuvarımızda Uygulanan Testler

Klinik Biyokimya

 • Diyabet tanı ve takibine ait tüm testler (Glukoz, İnsulin, HbA1c, yükleme testleri vb.)
 • Karaciğer fonksiyon testleri
 • Böbrek fonksiyon testleri
 • Lipid paneli

Hematoloji

 • 24 parametreli hemogram
 • Koagülasyon testleri
 • İmmunhematoloji testleri  (Jel santrifügasyon)

Hormon ve Serolojik

 • Hormon Testleri
 • Tümör markerları
 • Hepatit markerları
 • Vitamin düzeyleri (D vitamini, B12 vitamini)

Kan gazları ve elektrolitler

Mikrobiyoloji

Parazitoloji

Moleküler Biyoloji

İmmünoloji

 • Allerji panelleri, İmmünglobulinler, Bakteriyoloji, diğer Serolojik testler

Viroloji

LABORATUVAR SONUÇLARI