Diyabet Hastanesi

CHECK-UP PAKETLERİMİZ

40 Yaş Üstü Kadın Check-Up

 • Dahiliye Muayene
 • Genel Cerrahi Muayene
 • Göz Muayene
 • EKG
 • Akciğer Grafisi PA.
 • Tüm Batın Ultrason
 • Meme USG veya Mamografi
 • Glukoz (Açlık şekeri)
 • Kolesterol
 • Trigliserit
 • HDL – Kolesterol
 • LDL – Kolesterol
 • Alanin Amino Transferaz (ALT)
 • Aspartar Amino Transferaz (AST)
 • Alkalen Fosfataz (ALP)
 • Kreatinin
 • Ürik Asit
 • TSH
 • Anti – HIV
 • Anti – HCV
 • HBSAG
 • Anti – HBS
 • Kan Sayımı
 • Sedimentasyon
 • C Reaktif Protein (CRP)
 • İdrar Tahlili
 • Gaita Gizli Kan
 • Vitamin B12

40 Yaş Üstü Erkek Check-Up

 • Dahiliye Muayene
 • Üroloji Muayene
 • Göz Muayene
 • EKG
 • Akciğer Grafisi PA.
 • Tüm Batın Ultrason
 • Glukoz (Açlık şekeri)
 • Kolesterol
 • Trigliserit
 • HDL – Kolesterol
 • LDL – Kolesterol
 • Alanin Amino Transferaz (ALT)
 • Aspartar Amino Transferaz (AST)
 • Alkalen Fosfataz (ALP)
 • Kreatinin
 • Ürik Asit
 • TSH
 • Anti – HIV
 • Anti – HCV
 • HBSAG
 • Anti – HBS
 • Kan Sayımı
 • Sedimentasyon
 • C Reaktif Protein (CRP)
 • İdrar Tahlili
 • Gaita Gizli Kan
 • Prostat Spesifik Antijen (PSA)
 • Vitamin B12

Obezite Panel Tarama Check-Up

 • Dahiliye Muayene
 • EKG
 • Akciğer Grafisi PA.
 • Tüm Batın Ultrason
 • Glukoz (Açlık şekeri)
 • Kolesterol
 • Trigliserit
 • HDL – Kolesterol
 • LDL – Kolesterol
 • Alanin Amino Transferaz (ALT)
 • Kortizol
 • Kreatinin
 • Ürik Asit
 • TSH
 • İnsülin (Açlık)
 • HOMA-IR (İnsülin Direnci)
 • Kan Sayımı
 • C Reaktif Protein (CRP)
 • İdrar Tahlili

Hipertansiyon Komplikasyonları Tarama

 • Dahiliye Muayene
 • Hs-CRP
 • Homosistein
 • 24 Saatlik Tansiyon Holter
 • EKG
 • Karotis Doppler
 • LDL – Kolesterol
 • Trigliserit
 • İdrar Tahlili
 • Sodyum
 • Potasyum
 • Kreatinin
 • Ürik Asit
 • Glukoz (Açlık şekeri)

Diyabet Komplikasyonları Tarama Check-Up

 • Dahiliye Muayene
 • Göz Muayene
 • Podoloji Muayene
 • Glukoz (Açlık şekeri)
 • HbA1C
 • LDL – Kolesterol
 • Trigliserit
 • Alanin Amino Transferaz (ALT)
 • Mikroalbumin (Spot idrar)
 • İdrar Tahlili
 • Kreatinin
 • Karotis Doppler
 • EKG

Diyabet Hastaları İçin Rutin Takip

 • Dahiliye Muayene
 • Glukoz (Açlık şekeri)
 • HbA1C
 • İdrarda Şeker Profili
 • LDL – Kolesterol
 • Trigliserit
 • Alanin Amino Transferaz (ALT)
 • Mikroalbumin (Spot idrar)