Diyabet hasta tedavi merkezi

DR. AHMET USLU

EĞİTİM VE UZMANLIK

2001 İstanbul Tıp Fakültesi

2005 Şişli Etfal Hastanesi Hemodiyaliz Hekimliği kursu

MESLEKİ İLGİ ALANLARI

Hemodiyaliz

Acil

İşyeri hekimliği

MESLEKİ ÜYELİKLER

İstanbul Tabip Odası

Diyaliz Hekimleri Derneği

Türk Nefroloji Derneği

ÇALIŞTIĞI KURUMLAR

Çakmak Erdem Hastanesi Hemodiyaliz Sorumlu Hekim

ARAŞTIRMALAR, YAYINLAR VE SERTİFİKALAR

Diyaliz Hekimliği Sertifikası

Aile Hekimliği Sertifikası

İşyeri Hekimliği Sertifikası

NB Kadıköy Hastaneleri